CarbonBlue

Wat is CarbonBlue?

Walas zoekt voortdurend naar manieren om het succes van Carbon6 te verbeteren en erop voort te bouwen. Het CarbonBlue project biedt een oplossing voor duurzame energie, die de kosten reduceert, de afhankelijkheid van het energienet verlaagt. CarbonBlue wordt onderdeel van een integrale aanpak voor duurzame en hernieuwbare energie op en rond Carbon6.

Energieverbruik

Het energieverbruik in oude gebouwen is vaak problematisch. Met een holistische en innovatieve aanpak, creativiteit en passie is er een samenhangend systeem van energiebronnen ontwikkeld, dat in 2018 afgerond zal worden.

Zonne-energie parkeerterrein

Op grote parkeerterreinen komt een park met zonnepanelen op een verhoogde structuur, uitgekiende plaatsing voor optimaal rendement, filtering van daglicht, hemelwateropvang, positieve impuls voor luchtkwaliteit, waterzuivering en de realisatie van een groen verblijfsgebied. Elektrische mobiliteit, een duurzame wasstraat, gebruik van hernieuwbare materialen en extra energieopslag maken het project compleet.

De zonne-energie van het nieuwe CarbonBlue project levert ongeveer 30% van de totale energievraag van het Carbon6 complex nadat de oplaadpalen voor elektrische auto’s hun werk hebben gedaan.

Het project is eind 2016 gestart en levert van meet af aan een flinke bijdrage aan het resultaat van Carbon6. Medio 2018 zal het project volledig zijn afgerond.