Farm2Future

De wereldbevolking gaat naar verwachting toenemen met meer dan 25% in 2050. Dit veroorzaakt een wereldwijde uitdaging voor onze voedselveiligheid en voedingsstandaarden. En met de snelgroeiende trend dat meer en meer mensen zich in stedelijke gebieden gaan vestigen, neemt het risico op voedselarmoede toe, gebieden waar inwoners geen toegang meer hebben tot vers, gezond en voedzaam eten. Steden zijn geen uitzondering. We zullen moeten zoeken naar efficiënte manieren om voedsel te produceren, groot naast klein, waarbij productie in kleinere en alternatieve gebieden met een lage milieu-impact ook belangrijk worden.

Urban Farming, of stedelijke landbouw, is een krachtig, lokaal te organiseren instrument, dat traditionele voedselproductie aanvult en verstoort en het helpt ons na te denken over slimme integrale oplossingen voor de uitdagingen waar vele steden nu mee te maken hebben. De focus bij deze moeilijke opgave voor steden is dat we leefbaarheid en vitaliteit willen opbouwen, locale economie willen versterken en we doen dat door systemen te ontwikkelen voor:

  • Vers en lokaal geproduceerd voedsel
  • Lokale en regionale productie voor lokale markten
  • Hernieuwbare bronnen en innovaties voor onze energie-afhankelijke maatschappij.
  • Hergebruik en verbeterd gebruik van water, energie, organische voedingsmiddelen en C02
  • Kansen om te particperen voor velen, creëren van werkgelegenheid, betrokkenheid en duurzame sociaal-economishe ontwikkeling.

World of Walas loopt vooruit op deze nieuwe uitdagingen en denkt na over nieuwe productiesystemen voor voedsel, afval, en hernieuwbare materialen in het project Farm2Future. Dit project helpt circulaire economie op gang en brengt leidende best practices van Urban Farming bijeen om door te bouwen aan nieuwe generaties van innovatieve oplossingen, die lokale gemeenschappen opties bieden voor hun duurzame voedsel- en productiekeuzes.

We hebben een basis in Heerlen, Nederland, waar Farm2Future met succes gesloten productiesystemen voor vis, kruiden, voedingsstoffen en schoon water heeft opgebouwd. De negatieve druk op het milieu neemt daarmee af en de bedrijfseconomische kansen zijn sterk verbeterd.

Fase 3 is nu in opbouw. We gaan uitbreiden met een Experience Centre, waar we ook onderwijs en training geven over het onderwerp, zowel aan de jeugd als aan het algemeen publiek. Gerenommeeerde internationale Walas-partners sluiten zich aan bij het project en we bouwen gezamenlijk aan een nieuwe generatie innovatieve integrale productiesystemen. Volg ons voor meer informatie die de komende maanden beschikbaar wordt gemaakt.

News Farm2Future

Card image
spinnerij-oosterveld | 25-01-2018

Verbetering bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid door zero-tillage

Nieuwe Oogst is een veelgelezen krant voor boeren en tuinders met hierin verhalen over de agrarische sector. In de editie van 13 januari stond het interview met onze collega van Walas, Zilal. Voor Farm2Future houdt zij zich bezig met diverse systemen waaronder zero-tillage, oftewel het achterwege laten van grondbewerking. Er wordt ingegaan op conserverende landbouw, zero-tillage en de workshops die Zilal hierover geeft.

Lees verder
Card image
nieuws | 09-12-2017

Farm2Future, organische boerderijen te realiseren

Door middel van Urban Farming wordt het mogelijk om een steeds groeiende wereldbevolking te voorzien van vers en gezond voedsel. Farm2Future is een bedrijf van World of Walas welke zich bezig houdt met dit concept. In Spinnerij Oosterveld wordt er in het laboratorium hard gewerkt aan slimme oplossingen die toepasbaar zijn in de praktijk.

Lees verder
Card image
nieuws | 15-10-2017

Farm2Future op RTV Oost

Afgelopen dinsdagochtend 10 oktober kregen wij bezoek van RTV Oost. Er werden namelijk opnames gemaakt voor het programma “Gevlucht naar Overijssel.” Dit programma gaat over vluchtelingen die na een vaak lange, heftige en moeilijke periode een nieuw leven opbouwen in Overijssel. Ze hebben hun plek gevonden in de provincie en leveren een waardevolle bijdrage aan […]

Lees verder

Meer