Ondersteunen van Lokale Detailhandel

De snelle groei en ontwikkeling in de oostelijke wijken van Vancouver zet druk op de bestaande detailhandel en kleine bedrijven. De stijgende grond- en huurprijzen, en de algemene schaarste aan betaalbare ruimtes, bedreigen hun economische duurzaamheid, terwijl nieuwe commerciële functies zich vooral richten op een meer welvarende demografie en losstaan van het culturele erfgoed van de gemeenschap. Tegelijkertijd zijn er veel straatgerichte onderbenutte gebouwen in deze gebieden die de gemeenschap veel meer voordeel zouden kunnen opleveren.  

Samen met lokale partners en met de steun van de stad Vancouver creëren we kansen voor betaalbare retail- en micro-ondernemingen die de gemeenschap dienen, de lokale cultuur versterken met functies die passen bij de culturele identiteit, nieuwe arbeidskansen bieden en de publieke ruimte verbeteren door winkelpuien en straten te activeren.

In de eerste fase van dit project hebben we potentiële locaties geïdentificeerd, retail- en servicebehoeftes geëvalueerd en partnerschappen opgezet met de gemeenschap. De volgende stap is om een of twee locaties te herbestemmen in de oostelijke wijken Strathcona en Chinatown.

Nieuws