Dirk van der Ven

Toen mijn pad in 2011 met Walas kruiste moet dat het lot zijn geweest. Het was meteen een openbaring te ontdekken dat steden niet gaan over gebouwen en infrastructuur, maar om mensen en hun welzijn. Door deze manier van denken heb ik een aantal bijzondere denkers leren kennen, zoals Umberto Eco, Jan Pen, Jan Tinbergen, Hernando de Soto en Jane Jacobs.

Onze generatie zal binnenkort de dag meemaken waarop het grootste deel van de wereldpopulatie in een stedelijk gebied zal wonen. Zoveel mensen op zo’ n klein stukje land zal leiden tot vele verschillende en nieuwe problemen in diverse vormen. En toch, zoveel mensen op zo’n klein stukje land zal net zoveel nieuwe ideeën en creativiteit samenbrengen. Deze ideeën en creativiteit zullen oplossingen bieden voor de problemen veroorzaakt door mensen. Althans, dit is mijn optimistische kijk op de wereld.

Ik heb de complexiteit en de moeilijkheidsgraad van het werken met duurzame stedelijke ontwikkeling ervaren. Ik heb ervaren dat de meest belangrijke zaken in het leven en de ethiek niet altijd als prioriteit worden gezien. Wij staan momenteel op een episch kruispunt, misschien zelfs wel de belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid. Het is duidelijk dat er radicale veranderingen nodig zijn en dat we een nieuwe koers moeten varen, een koers in de richting van duurzame stedelijk ontwikkeling:

“… duurzame stedelijk ontwikkeling, het heroverwegen van de manier waarop wij bouwen, beheren en leven in onze steden door het creëren van een samenwerkingsverband met betrokken partners, relevante stakeholders, stedelijke actoren vanuit alle overheidsniveau’s en de private sector.” – Tekst uit de New Urban Agenda).

Ik werk met het Earth Charter Cities Manifesto vanuit mijn werk voor Walas. Dit document combineert de principes van het Earth Charter met de belangrijkste tools voor stedelijke ontwikkeling. Deze tools bestaan uit de ideeën van Jane Jacobs, de principes van placemaking en eerlijke business. Gedreven en geīnspireerd door het Earth Charter hopen wij voortdurend duurzaamheid te verbeteren: Inspire to Improve. Steden spelen een cruciale rol in het globale welzijn van zowel de mensen en de aarde.

Ik ben persoonlijk vrij optimistisch over de toekomst. Ik zie het als mijn roeping om een bijdrage te leveren aan oprechte en duurzame steden door samen te werken met mensen en partners om mij heen.