Gerben van Straaten

Gerben van Straaten | Oprichter van de World of Walas.
Auteur van Earth Charter Cities Manifesto en actief lid van Earth Charter.
Gerenommeerd keynote spreker.
Partner van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2015, het nationale Nederlandse programma.
Eigenaar van Dudoc Vancouver, Centrum voor Duurzaam Stedelijk Ontwerp en Ontwikkeling, samenwerkend met de Nederlandse nationale overheid, de Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.
Founding partner van Parallel 52, Canadees Nederlands Netwerk voor Duurzaam Bouwen en Plannen.

HG van Straaten heeft rechten en economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen te Nederland. Hij werd sterk beïnvloed door de denkwijze van de erkende econoom professor Jan Pen. Daarnaast vormen ook de werken van Jan Tinbergen, Jeffrey Sachs en Umberto Eco een leidraad in zijn leven. Hij besloot geen carrière als academicus na te streven, omdat hij zich meer aangetrokken voelde tot ondernemerschap en vooral duurzame stedelijke (her)ontwikkeling. Na een aantal jaren ontwikkelde hij zich van project manager tot business ontwikkelaar en ondernemer. In Noord Amerika wordt hij een serial entrepreneur genoemd. Hij werkte aanvankelijk in Canada en Europa. Van Straaten prijst zich gelukkig met het feit dat hij Jane Jacobs is tegengekomen in zijn werk. Haar visie op steden beschouwt hij als een leidraad in het overheersende zeer eenzijdige klimaat van niet-duurzame vastgoedontwikkeling.

Met zijn andere aanpak kwam Gerben van Straaten gaandeweg steeds beter tot zijn recht in het veld van projectontwikkeling, vastgoed en duurzame stedelijke ontwikkeling. Van Straaten heeft krachtige internationale samenwerkingsstructuren opgebouwd in Europa, Canada, de VS en elders in de wereld. Nadat het instorten van de financiële wereld en de daarop volgende vastgoedcrisis het zakelijke landschap in Nederland drastisch veranderde, besloot hij een meer onafhankelijke marktpositie in Europa te verwerven. Om nieuwe duurzame business voor steden te creëren, om zicht te rechten om community development met een langer en intensiever commitment en om projecten aan te kopen, te (her)ontwikkelen en te beheren richte hij een groep van bedrijven op, genaamd World of Walas.

Belangrijke samenwerkingen

Gerben van Straaten gelooft dat door het collectieve en gezamenlijke streven naar community ontwikkeling in steden vele problemen waar we heden ten dage mee kampen grotendeels kunnen worden opgelost. Problemen zoals klimaatverandering, CO2 niveaus, armoede en sociale onrechtvaardigheid zijn urgent. Van Straaten’s betrokkenheid bij het Earth Charter, VN Habitat3, de New Urban Agenda, UNESCO, UNEP en andere organisaties zorgt voor een wereld podium dat hij gebruikt om aan te dringen op verandering. Hij heeft een radicale hoop voor de toekomst en gelooft dat het allemaal begint met een ethische reset. Dit is de reden dat het Earth Charter het kloppend hart vormt van het Earth Charter Cities Manifesto en het integrale Walasprogramma.

Sinds 2012 heeft Walas haar marktposities versterkt met partners uit Europa, Canada, China en de Verenigde Staten. Van Straaten leidt internationale tak forces voor verandering in Noord-Amerika, Europa, China en Latijns-Amerika. Hij blijft bouwen aan een sterk en effectief netwerk van innovatieve partners. Dat netwerk bestaat uit een uitgebreid en samenhangende selectie van technische oplossingen voor de gebouwde omgeving, vaak op het snijvlak van energie, afval, water en nieuwe materialen.

In 2012 is het eerste omvangrijke Walasproject, Carbon6, in het zuiden van Nederland gestart. Hier bewijst de aanpak zich met verrassend goede resultaten op diverse vlakken. Dudoc Vancouver is een ander succesvol project en bevindt zich in Canada. Dit project groeit gestaag door naar een Centre of Excellence voor stedelijke ontwerp, duurzaamheid en innovatie. Spin-offs van Dudoc zullen in Azië en Europa volgen. Van Straaten en Walas maken slimme combinaties van innovaties en boetseren deze tot een holistische en integrale inzet in gebiedsontwikkeling. Tegelijk voelen lokale Walas teams zich sterk betrokken bij community developments. Veel van deze projecten zijn gebaseerd op Walasconcepten, zoals EcoGrowth.