Stephen Popovich

Oprichter en CEO, Popovich Associates
Directielid, Earth Charter Canada
Lid van de British Columbia Society of Landscape Architects
Lid van de Ontario Association of Landscape Architects
Lid van de Manitoba Association of Landscape Architects
Lid van de Canadian Society of Landscape Architects
International Living Future Institute
Spreker EcoDistricts ter gelegenheid van de American Society of Landscape Architects
Ontvanger van diverse Urban Design Awards

Ons leven wordt begrensd door de krachten van de natuur. Omdat die krachten zich allesbehalve gewonnen geven, moeten we ze als bondgenoot tegemoet treden, we moeten het advies dat de natuur ons geeft leren respecteren. Tijdens mijn professionele loopbaan van meer dan 4 decennia heb ik op de bres gestaan voor holistische oplossingen die gelijktijdig bezien worden vanuit verschillende invalshoeken. Zo ontstaan stimulerende gemeenschappen. Zo ontwerpen we veerkrachtige milieus. Zo brengen we plekken tot leven.

Ik bracht in mijn jeugd de zomers door op de boerderij van mijn grootouders, temidden van de bossen en meren van noordelijk Ontario. Daar kwam ik achter de relatie tussen mensen en de natuurlijke systemen waardoor ze worden omringd. Als een jongeman kreeg ik vooral belangstelling voor de spannende relatie tussen de natuur en steden, op zoek naar hoe steden nu precies in elkaar staken en de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, economische en sociale systemen. De behoefte om te begrijpen hoe al deze systemen in elkaar overvloeien en hoe ze elkaar beïnvloeden, bracht me ertoe om landschapsarchitektuur te gaan studeren aan de Universiteit van Toronto. Geïnspireerd door McHarq en hoe hij de relatie mens-natuur bestudeerde, ging ik me nader verdiepen in de combinatie van natuurlijke en gebouwde elementen die de stedelijke realiteit bepalen. 

Ik ben actief binnen de formele werelden van stedenbouw, ontwerp van openbaar gebied en leefgemeenschappen. Ik ben nu een strateeg in stedelijke ontwikkeling en werk in de smeltkroes van beleid en regelgeving, cultuur, economie en financiën, architectuur, milieukunde en sociale verandering. Sinds 1978, heb ik nieuwe uitgangspunten geformuleerd om leefbare en dynamische communities te bouwen. Het is mijn passie om consensus te bereiken tussen een veelheid van stakeholders, wat heeft geleid tot een flink aantal aansprekende en succesvolle projecten. Daarbij was ik leidend in de visie- en beleidsvorming en het programmeren van diverse gebiedsontwikkelingen in Canada en het buitenland. 

Buiten de grenzen van de gebiedsplanning en het stedelijke en landschappelijke ontwerp, breng ik diverse andere functies samen in onze aanpak, waarbij een integraal op meer duurzaamheid gericht ontwerpproces belangrijk is. Ik definieer duurzaamheid volgens deze criteria:

Ecologisch. Een verantwoorde vorm van behoud, beheer, bescherming en verbetering van het ecosysteem waarin we leven en werken.
Cultureel. Identificeer en vervul de bijzondere wensen van de uiteindelijke gebruikers.
Economisch. Zorg ervoor dat elk project ook economisch duurzaam is.
Gemeenschappelijk. Vitale verbondenheid van individuele personen en hun gemeenschap.
Persoonlijk. Welzijn voor iedereen.
Sociaal. Een filosofie van samenwerken.

Het ontwerpproces is een synthese tussen de eigenschappen van de lokatie, programma en sociale vereisten; we hopen ook emoties, innovatie en creativiteit op te wekken, om samen tot oplossingen te komen die zowel sterk ingebed zijn in hun omgeving als zich onderscheiden in visuele en ruimtelijke kwaliteit. We leren van elk afgerond project en gebruiken deze lessen weer voor het volgende project. Telkens komen er nieuwe ideeën, gedachten, benaderingen en methodes uit de processen, steeds is er een beter inzicht in de mogelijkheden van het voorliggende project. We zijn erg vastberaden om uitdagingen aan te gaan en in actie te komen, waar nodig tegen de stroom in. Het is absoluut noodzakelijk dat we de nuances van onze projecten begrijpen op intellectueel niveau, maar ook sociaal, psychologisch en cultureel. We spelen een doorslaggevende rol om deze waarden ook in de praktijk te brengen.

De tijd is aangebroken om de traditionele ontwerppraktijk die op esthetiek is gebaseerd te verlaten en ons met nadruk te richten op een aanpak die is gericht op diepgaande waarden, betekenis en ethiek. De veerkracht van gebieden en bewoners en sociale rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden voor het nieuwe tijdperk. We integreren al die waarden in elk project, en bij elke relatie die ons raakt. In mijn voortdurende zoektocht naar manieren om bruisende, leefbare en veerkrachtige stadsgebieden te bouwen, zocht ik naar leidende partners waar ik mijn ambitie kwijt kon. Die heb ik gevonden toen ik Gerben van Straaten ontmoette. Het was van meet af aan duidelijk dat zijn visie en waarden me verder konden brengen. Ik heb Walas omarmd als de ideale partner om mijn hoge doelen te bereiken. Samen ontwikkelen we nu strategische visies die een antwoord geven op de wereldwijde problematiek waar we thans mee kampen en die komen bij Walas via lokale interventies tot hun recht. We delen onze kennis en onze passie en vinden uitgelezen kansen op plekken waar we een posietieve verandering teweeg kunnen brengen. Schaalbaar, haalbaar, betaalbaar.