Farm2Future op RTV Oost

Afgelopen dinsdagochtend 10 oktober kregen wij bezoek van RTV Oost. Er werden namelijk opnames gemaakt voor het programma “Gevlucht naar Overijssel.” Dit programma gaat over vluchtelingen die na een vaak lange, heftige en moeilijke periode een nieuw leven opbouwen in Overijssel. Ze hebben hun plek gevonden in de provincie en leveren een waardevolle bijdrage aan onze maatschappij. Bijzondere verhalen komen in de serie aan bod.
Ook onze Walas-collega Zilal werd tijdens deze ochtend in de spotlight gezet. De ochtend was gevuld met interviews, een bezoek aan haar laboratorium in ruimte 1.28 en een inkijkje in het belangrijke werk wat zij doet voor Farm2Future. Dit is een concept van World of Walas waarbij er onder andere wordt gekeken naar duurzame voedselproductie in gesloten Urban Farming systemen. Het motto is zoveel mogelijk gebruik te maken van reststromen uit de stad (warmte, water, keukenafval etc.) om opnieuw hoogwaardige voeding te produceren. Biologische bestrijding van plaagorganismen die schade aan de plant aanbrengen, zoals bepaalde vliegen- en keversoorten, past binnen dit duurzaamheidsconcept. Zilal zoekt in haar werk naar lokaal voorkomende schimmels die als natuurlijke vijand van het plaaginsect ingezet kunnen worden. Door deze schimmels gericht te kweken en in het gewas hun werk te laten doen, kan bestrijding met chemicaliën sterk teruggebracht worden. Haar kennis kan zowel in gesloten kassystemen als ook in open veld toegepast worden. Zilal is een waardevolle aanvulling van het urban farming team dat inmiddels een brede expertise heeft opgebouwd.
De eerste aflevering van het programma is begonnen op zaterdag 23 september en de laatste aflevering zal zijn op zaterdag 28 oktober. Nieuwsgierig? Kijk dan op https://gevluchtnaar.nl/overijssel/