Stedelijke ontwikkeling op de Walas manier

Wij hebben een fundamenteel andere benadering van stedelijke ontwikkeling dan de traditionele vastgoedindustrie. World of Walas gelooft dat steden helemaal draaien om mensen. Met nieuwe ideeën voor oude gebouwen en solide business ervaring creëren wij plekken waar mensen zich graag willen ontplooien. Het is elke keer weer een uitdaging om balans te vinden tussen economie, ecologie, sociale aspecten. Op alle fronten willen we duurzaam zijn en voorop lopen.

Wij houden ons bezig met alle aspecten van stedelijke (her)ontwikkeling, inclusief concept en design, ontwikkeling en constructie, projectmanagement, vastgoedbeheer en access to innovations.

Cities have the capability of providing something for everybody, only because,
and only when, they are created by everybody.”
– Jane Jacobs

Ons werk is stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Voor Walas betekent stedelijke ontwikkeling meer dan onroerend goed en gebiedsontwikkeling. Stedelijke ontwikkeling brengt de activiteiten, wensen en interesses van mensen en steden samen tot een vitaal en levendig geheel. Onze kerntaak is het effectief en duurzaam (her)programmeren van gebieden en gebouwen in nauwe samenwerking met de bewoners en gebruikers van de stad. Wij hebben bewezen dat dit leidt tot meervoudige waardeontwikkeling: economisch, sociaal, cultureel, duurzaam, ecologisch en financieel. Vanuit al die waardeontwikkeling is het mogelijk om met de economische activiteit vastgoedontwikkeling en gebiedsrealisatie tot stand te brengen.

Walas Concepts zoekt zorgvuldig naar de balans tussen alle componenten die zich bij stadsontwikkeling en herbestemming aandienen. Dat is iedere keer opnieuw een uitdaging. Waarom is de ene wijk aantrekkelijk en effectief en de andere niet? Waarom functioneert de ene stad beter dan de andere? Wanneer is herbestemming succesvol?

Walas begrijpt het complex van fysieke, structurele, sociale en economische condities dat helpt gebieden te ontwikkelen tot vitale en dynamische leefgemeenschappen. We zijn erg zuinig op authentieke elementen. Multifunctionaliteit en een effectieve dichtheid en diversiteit zijn in alle opzichten factoren voor succes. Een compacte smeltkroes van allerlei mensen, hun activiteiten, van functies en gebouwen leveren een gemengde dynamiek die een stadsbuurt levendig houdt. Wonen, werken, winkelen en ontspannen. Leren, creëren, ondernemen en participeren. Opgroeien, ontwikkelen en productief zijn. Oude en nieuwe gebouwen. Jonge en oude mensen.

De huidige praktijk van stadsontwikkeling kenmerkt zich door een serie van zeer specialistische stakeholders, die allen slechts korte tijd betrokken zijn bij de ontwikkeling om de winst van het eigen bedrijf snel te maximaliseren. Spelers zijn Last In, First Out. Dit komt ontwikkelingen niet ten goede en heeft geleid tot ongebreidelde vastgoedontwikkelingen, exorbitant hoge prijzen en hoge leegstand. Het ontwikkelen van gebouwen is een doel op zichzelf geworden. Walas gaat terug naar wat er werkelijk nodig is voor de stad: ware stedelijke ontwikkeling waar de belangen van de stad en de bewoners worden bedient en bewaakt om te slagen.

Walas oprichter – Gerben van Straaten

World of Walas is in 2010 door Gerben van Straaten opgericht, na meer dan 25 jaar ervaring in het werken met steden, academia, overheden en bedrijven op grote, complexe ontwikkelingen. Geīnspireerd door het Earth Charter en de ideeën van economist Jan Pen en stedenbouwkundige Jane Jacobs, heeft Walas een beproefde aanpak, die het DNA van de gemeenschappen behoudt. Daarbij zijn vooraf aanzienlijk minder investeringen nodig om financiële rendementen te bereiken die vergelijkbaar of beter zijn.

Wij luisteren naar onze communities. We brengen innovaties en partners met ongekende resultaten. Werkend vanuit voornamelijk Noord-Amerika en Europa blijven wij bouwen aan onze successen en groeien wij exponentieel door middel van lopende projecten, samenwerkingsconstructies, aankopen en overnames.