Hoe Walas als projectleider gebiedsontwikkeling onderstaande projecten succesvol heeft opgezet

Wij geloven dat een stad over mensen gaat, niet over gebouwen.
Wij creëren vitale steden en stadsgebieden.
Wij zien kansen voor versleten stadsgebieden die anderen niet zien en wekken deze tot leven.
Wij houden van leegstaande fabrieken en andere oude gebouwen, geloven in hun kracht en in de betekenis van hun ziel.
Wij denken dat mensen daar graag komen om er van alles te doen en te beleven.
Wij vinden oude gebouwen gul en we denken dat we er fantastische plekken van kunnen maken om te wonen, te werken en te verblijven.
Wij zijn ervan overtuigd dat we dit vooral moeten doen met de nieuwe gebruikers. Door het hele kleurrijke palet van stedelijke functies waarin zij zich lekker voelen maken we samen een duurzaam vitale stad: sociaal, cultureel en samenhangend, eerlijk en oprecht, even economisch als ecologisch, en daarom waardevol en efficiënt.

Card image

Spinnerij Oosterveld

Spinning success, the Walas way.

Lees verder
Card image

Phoenix West

Stedelijke ontwikkeling betekent meer dan vastgoed en het ontwerpen van wijken. Stedelijke ontwikkeling brengt de activiteiten, behoeften en belangen van mensen, bedrijven en de stad samen. Het verenigt deze tot een woon- en leefbaar geheel – economisch, sociaal, duurzaam, ecologisch en financieel. Het Phoenix West project in de historische stad Dortmund, Duitsland, is stedelijke ontwikkeling […]

Lees verder
Card image

CarbonBlue

Partnering for exponential results, the Walas Way.

Lees verder
Card image

CarbonGreen

Carbon6 levert volledig groene energie in samenwerking met Greenchoice, CarbonGreen (biomassa) en CarbonBlue (solar). Voor onze huurders en gebruikers kan met Greenchoice ook voor u thuis voordelig groene energie worden geleverd. CarbonGreen levert een omvangrijke verbetering in de energievoorziening, warmte en koeling, op het gebied van klimaat, CO2-reductie en duurzame steden. Het geeft een belangrijke […]

Lees verder
Card image

BlueWorxx

BlueWorxx fuels and drives the collective power of innovations.

Lees verder
Card image

Buildex Vancouver Conferentie

Voor het eerst in 2018 heeft World of Walas het European Innovation Pavilion naar de Buildex Vancouver Conference gebracht. Als een van de grootste bouwconferenties en -beurzen in Noord-Amerika, werd World of Walas gevraagd om een groep van duurzame en vooruitstrevende Europese producten en concepten bij elkaar te brengen.   Het European Innovations Pavilion is […]

Lees verder
Card image

Dudoc Vancouver

Technologie. Duurzaamheid. Innovatie.

Lees verder
Card image

Walas Greenchoice Energie

Walas en Greenchoice zijn al partners vanaf het eerste Walas project. Door deze samenwerking is Carbon6 in Heerlen overgegaan naar 100% hernieuwbare en duurzame energie. Ook is het totale energieverbruik drastisch afgenomen. Innovatieve oplossingen die de toets van de Cradle to Cradle uitgangspunten kunnen doorstaan zijn geïmplementeerd in Walas Urban Farming, LED verlichting, klimaat en […]

Lees verder
Card image

Ondersteunen van Lokale Detailhandel

De snelle groei en ontwikkeling in de oostelijke wijken van Vancouver zet druk op de bestaande detailhandel en kleine bedrijven. De stijgende grond- en huurprijzen, en de algemene schaarste aan betaalbare ruimtes, bedreigen hun economische duurzaamheid, terwijl nieuwe commerciële functies zich vooral richten op een meer welvarende demografie en losstaan van het culturele erfgoed van […]

Lees verder
Card image

Ontwikkelvisie Innovatief Industrieel Complex

World of Walas is gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van een bestaand historisch gebouw in het gebied van East Vancouver. De taak was om een nieuw en innovatief industrieel huurpand te creëren met behoud van het historische gedeelte van het gebouw. Ons doel was om naar de sociale en economische uitdagingen van de […]

Lees verder